Ekologia - musisz wiedzieć wszystko

Przejdź do treści


Pojęcie biocenozy ma duże znaczenie w ekologii stosowanej, ponieważ „jak biocenoza zagra, tak organizm zatańczy". A zatem często najlepszy sposób oddziaływania na określony organizm — czy to zwalczania go, czy też ochrony — polega raczej na modyfikowaniu biocenozy, niż na bezpośrednim „ataku" na organizm. Na przykład, wielokrotnie już stwierdzono, że populacja przepiórek rozwija się lepiej wtedy, kiedy utrzymuje się najbardziej sprzyjającą jej rozwojowi biocenozę, niż kiedy stosuje się metodę wychowu i wypuszczania ptaków lub chroni populację przed działaniem czynników ograniczających (np. drapieżców). Walka z komarami jest często bardziej skuteczna i tańsza, gdy polega na częściowej zmianie biocenozy zbiornika wodnego (np. przez ciągłe zmienianie poziomu wody), niż na bezpośrednim stosowaniu trucizn. Ponieważ chwasty dobrze rozwijają się na podłożu nie ustabilizowanym, najlepszym sposobem walki z przydrożnymi chwastami jest zaprzestanie zaorywania poboczy dróg, co umożliwia rozwinięcie się tam trwałej roślinności, z którą chwasty nie mogą konkurować. Losy populacji ludzi, podobnie jak przepiórek, komarów czy chwastów, zależą ostatecznie od charakteru biocenoz i ekosystemów, na których człowiek opiera swe cywilizacje.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego