Ciśnienie a organizmy

Przejdź do treści
PrzyrodaNie stwierdzono, aby ciśnienie atmosferyczne było ważnym, bezpośrednio oddziałującym czynnikiem ograniczającym dla organizmów, chociaż pewne zwierzęta mają zdolność wyczuwania zachodzących różnic. Oczywiście ciśnienie atmosferyczne pozostaje w ścisłym związku z pogodą i klimatem, które są czynnikami ograniczającymi, działającymi na organizmy bezpośrednio. Natomiast w oceanach ciśnienie hydrostatyczne jest ważnym czynnikiem ograniczającym, ponieważ gradient jego wartości od powierzchni do głębin jest bardzo stromy. W środowisku wodnym ciśnienie wzrasta o l atmosferę na każde 10 metrów głębokości. W najgłębszej części oceanu ciśnienie wynosi 1000 atmosfer. Wiele zwierząt może wytrzymywać duże zmiany ciśnienia, szczególnie jeżeli ciało ich nie zawiera wolnego powietrza ani innych gazów; jeżeli zaś zawiera wolne gazy, to zmiany ciśnienia wywołać mogą embolię gazową. Ogólnie można powiedzieć, że wysokie ciśnienie, jakie panuje w głębinach oceanicznych, wywiera na organizmy wpływ ujemny, przejawiający się w zwolnieniu intensywności procesów życiowych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego