Gazy atmosferyczne

Przejdź do treści
PrzyrodaJeśli pominąć duże wahania zawartości pary wodnej, to atmosfera znacznej części biosfery charakteryzuje się dużą homeostazą. Jest dość interesujące, że obecne stężenie dwutlenku węgla (0,03% obj. powietrza) i tlenu (21% obj. powietrza) w atmosferze wywiera pewien, ograniczający wpływ na wiele roślin wyższych. Dobrze wiadomo, że u wielu roślin natężenie fotosyntezy może być zwiększone przez nieznaczne podwyższenie stężenia CO2, ale nie wszystkim wiadomo, że eksperymentalnie zmniejszając koncentrację tlenu, możemy również spowodować wzrost fotosyntezy. Bjórkman i współpr. stwierdzili, że szybkość fotosyntezy fasoli i wielu innych roślin zwiększa się o około 50%, gdy koncentracja tlenu wokół ich liści zmniejsza się o około 5%. Przypuszcza się, że hamujący wpływ tlenu wywołany jest reakcją zwrotną pomiędzy silnie zredukowanymi produktami pośrednimi fotosyntezy a tlenem molekularnym, którego ilość wzrasta wraz ze wzrostem koncentracji O2.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego