MicroŚrodowisko

Przejdź do treści

PrzyrodaZnaczenie ekologiczne mają nie tylko regionalne różnice temperatury, wilgotności i innych czynników, ale także ich lokalne zróżnicowanie poziome i pionowe. Organizmy występujące w tym samym biotopie (w sensie ogólnym) mogą w rzeczywistości żyć w bardzo różnych warunkach. Koncepcja mikrośrodowiskowa, tj. środowiska małych przestrzeni, w przeciwieństwie do środowisk przestrzeni dużych, rozwinęła się dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Dwa inne terminy, powszechnie używane w związku z tą koncepcją, ale mające znacznie węższy zakres, to mikroklimat i bioklimat. Termin mikrośrodowisko jest pojęciem względnym i może w jednym przypadku oznaczać środowisko drzewostanu sosnowego, natomiast w innym — miejsce występowania porostu w obrębie tego drzewostanu. Badania mikrośrodowiskowe w znacznym stopniu uściśliły metody dotyczące zarówno poszczególnych organizmów. jak i ich zgrupowań; wyniki tych badań są szczególnie przydatne przy obliczaniu ilości energii przepływającej przez różne populacje w obrębie biocenozy.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego