Ogień

Przejdź do treściCiekawostkiWyniki badań ostatnich czterdziestu lat zmusiły nas do całkowitej zmiany wyobrażeń o pożarze jako czynniku ekologicznym. Teraz wiemy, że ogień nie jest czynnikiem mało ważnym ani niezwykłym, ale od wieków stanowi niemal ..czynnik klimatyczny" większości środowisk lądowych na kuli ziemskiej. W związku z tym biocenozy przystosowują się do tego czynnika i kompensują jego wpływ, podobnie jak reagują na inne czynniki, np. temperaturę i wodę. Człowiek modyfikował skutki ognia, podobnie jak innych czynników środowiskowych, w jednych okolicznościach zwiększając je, w innych zmniejszając. Niezrozumienie że ekosystemy mogą być „przystosowane do ognia" często było powodem niewłaściwej gospodarki zasobami naturalnymi. Pożar właściwie zastosowany może być zabiegiem ekologicznym o dużym znaczeniu. Jest to więc niezmiernie ważny czynnik ograniczający, chociażby z tego powodu, że człowiek jest w stanie kierować nim w daleko wyższym stopniu niż wielu innymi czynnikami ograniczającymi. Pożar ma największe znaczenie w leśnych i stepowych rejonach strefy umiarkowanej oraz w tych obszarach tropikalnych, w których występują okresowe susze. Archeologowie powszechnie uważają ślady celowego używania ognia za pierwszą oznakę rozwoju człowieka.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego