Prądy i Ciśnienie

Przejdź do treści
CiekawostkiAtmosfera i hydrosfera, w których żyją organizmy, rzadko kiedy wykazują całkowity bezruch nawet przez krótkie okresy. Prądy wodne nie tylko wywierają duży wpływ na stężenie gazów i składników pokarmowych, ale działają również bezpośrednio jako czynniki ograniczające. Dlatego też różnice istniejące między biocenozą strumienia i małego stawu mogą w dużym stopniu wynikać z różnic w ruchach wody. Wiele roślin i zwierząt żyjących w strumieniach wykazuje szczególne morfologiczne i fizjologiczne przystosowanie do utrzymywania się na miejscu mimo prądu i ma bardzo ściśle określone granice tolerancji w stosunku do tego szczególnego czynnika. Podobnie wiatr na lądzie wpływa ograniczająco na aktywność, a nawet na rozmieszczenie organizmów. Ptaki, na przykład, w czasie wietrznych dni siedzą spokojnie w miejscach osłoniętych i dlatego dni takie nie są dobrą porą dla ekologów do oceny liczebności populacji ptaków. Budowa roślin może zmieniać się pod wpływem wiatru, szczególnie wtedy, gdy działają też : mnę czynniki ograniczające, jak na przykład w piętrze alpejskim gór. Whitehead wykazał eksperymentalnie, że w eksponowanych miejscach w górach wiatr wpływa hamująco na wzrost roślin; kiedy wybudował ścianę, która osłaniała roślinność od wiatru, zwiększyła się wysokość roślin.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego