Śladowe Pierwiastki

Przejdź do treści
InneOd dawna znane były, przynajmniej ogólnie, choroby wywołane brakiem pierwiastków śladowych. Objawy chorobowe obserwowano zarówno u roślin uprawnych i zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych, jak i form dzikich. W warunkach naturalnych objawy chorobowe, wywołane niedoborem jakiegoś składnika, uwarunkowane są niekiedy szczególną przeszłością geologiczną terenu, a czasami są wynikiem zniszczenia środowiska, często jako bezpośredniego następstwa złej gospodarki człowieka. Szczególną sytuację geologiczną stwierdzono na południu Florydy. Potencjalnie bardzo produktywne organicznie gleby tego regionu nie spełniały pokładanych w nich nadziei (w zakresie uprawy roślin i chowu bydła) dopóki nie odkryto, że w glebach tego regionu, powstałych ze skał osadowych, brak miedzi i kobaltu, które zwykle znajdują się w większości regionów. Eyster  sporządził listę dziesięciu mikroelementów, o których dokładnie wiadomo, że są niezbędne dla roślin. Są to: żelazo, mangan, miedź, cynk, bór, krzem, molibden, chlor, wanad i kobalt. Ze względu na rolę, jaką spełniają, można je połączyć w trzy grupy: 1) niezbędne do fotosyntezy — Mn, Fe, Cl, Zn) niezbędne w przemianach azotowych — Mo, B, Co, Fe; 3) niezbędne w innych procesach metabolicznych — Mn, B, Co, Cu i Si. Większość, z nich ma również istotne znaczenie dla zwierząt, a niektóre inne, jak na przykład jod, są niezbędne dla pewnych tylko zwierząt, np. kręgowców. Linia podziału na makro- i mikroelementy nie jest oczywiście ostra, ani nie przebiega tak samo dla różnych grup organizmów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego