Wskaźniki ekologiczne

Przejdź do treści
InneJak już wykazaliśmy, pewne szczególne czynniki określają, nieraz dość ściśle, jakiego typu organizmy mogą występować w danym środowisku. Można jednak odwrócić tę zależność i określić typ środowiska fizycznego na podstawie występujących w nim organizmów. Zastosowanie tego typu biologicznych wskaźników może się często okazać pożyteczne, zwłaszcza wtedy, gdy mamy na uwadze coś szczególnego, a bezpośrednie mierzenie /czynnika lub czynników, które nas interesują jest trudne czy kłopotliwe. Istotnie, ekolog stale używa organizmów wskaźnikowych przy badaniu nieznanych środowisk lub ocenie większych obszarów. Rośliny lądowe są szczególnie pożyteczne w tym względzie. Tak na przykład w zachodniej części Stanów Zjednoczonych od dawna używano roślin jako wskaźników stosunków wodnych i glebowych (gdyż mają one wpływ na wydajność pastwisk i pól uprawnych), co znalazło swe odbicie we wczesnych pracach Shantza i Clementsa. Badano także możliwości wykorzystania zarówno zwierząt kręgowych, jak i roślin jako wskaźników stref temperaturowych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego